O projektu

VÍTE, JAK PŘEDCHÁZET ŠIKANĚ? MY ANO.

Projekt Stronger Children – less violence 2 byl schválen v rámci grantového programu pro období 2014 – 2016. Koordinátorem projektu je Thüringer Volkshochschulverband e.V. z Německa. Konsorcium dále tvoří týmy z České republiky, Polska, Dánska, Španělska a Velké Británie.

Projekt Stronger Children – less violence 2 navazuje na „původní“ projekt Stronger children – less violence, během kterého byla vytvořena příručka pro učitele obsahující aktivity, které podporují a rozvíjí sociální kompetence u dětí předškolního věku. Pokračování projektu na existující materiály naváže a bude pedagogům nadále poskytovat odbornou přípravu týkající se prevence a zmírnění násilí v předškolních a školních vzdělávacích zařízeních.

Cílovou skupinou projektu jsou učitelé v mateřských a základních školách. Cílem projektu je poskytnout vzdělavatelům takové materiály, které pomohou předcházet šikaně a násilí ve školách.

Hlavními výstupy projektu jsou:

 1. Sbírka rozvojových her určených pro práci s dětmi,
 2. Relaxace ve třídě prostřednictvím jógy
 3. Příručka pro učitele obsahující metodický návod, jak používat cvičení ve výuce

  Příručka obsahuje následující kapitoly:
  A. Průvodce Souborem aktivit

  B. Výukové moduly a příklady použití aktivit

  C. Pedagogické přístupy a zásady

  D. Seznam aktivit projektu

  E. Soulad projektu s rámcovým vzdělávacím programem

  F. Odkazy a literatura

 4. Koncepce odborné přípravy obsahující instrukce pro partnerské organizace, jak vést školení založené na projektu Stronger Children – Less Violence 2.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s