Om projektet

Om projektet (about the project)

Stronger Children Less Violence 2 er et nyt Erasmus+ partnerskabsprojekt, der har modtaget en EU-bevilling for perioden 2014-2016. Projektet koordineres af den tyske organisation Thüringer Volkshochschulverband e.V., og partnerskabet består herudover af partnere fra Tjekkiet, Polen, Danmark, Spanien og UK. Projektets overordnede formål er:

  • At udvikle og styrke fællesskabsfølelse, solidaritet, inklusion og sociale kompetencer blandt børn i alderen 4-10 år i børnehaver og skoler
  • At styrke børnenes interkulturelle forståelse og anerkendelse af forskellighed
  • At forebygge ekskluderende og voldelig adfærd blandt børn i alderen 4-10 år i børnehaver og skoler

Stronger Children – Less Violence 2 bygger videre på resultaterne fra et tidligere EU-projekt med samme navn, som har udviklet anti-mobbing øvelser for små børn. Med det nuværende projekt udvider vi både aldersgruppen og produktviften, som vil omfatte:

Alle materialer og produkter vil blive afprøvet og tilpasset i tæt samarbejde med projektets målgruppe af lærere og pædagoger i børnehaver og skoler ud fra grundidéerne, at:

  • At effektiv forebyggelse er en kollektiv indsats, der inddrager alle børnene i en børnegruppe og ikke kun har fokus på særligt udsatte børn.
  • At en effektiv forebyggelse indgår som integreret del af børnenes hverdagsmiljø og ikke kun ved særlige lejligheder.

2014-1-DE02-KA200-001497
Stronger Children – less violence 2

Dette dokument afspejler udelukkende forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke ansvarliggøres for brugen af de oplysninger, der er indeholdt i materialet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s